Mezinárodní image

Každá mezinárodní společnost chce mít výbornou image, jelikož přispívá k větší důvěryhodnosti, o kterou všem společnostem jde. Spolupráce se zahraničními investory nebo klienty bývá snadnější. Dobrá image je základ úspěšné společnosti. Obvykle se důvěryhodnost společnosti zvyšuje s dobou existence. Samozřejmě je lepší podniknout určité kroky již při zakládání společnosti, které mohou urychlit kladný růst vaší společnosti.

Faktory ovlivňující prestiž společnosti

Obrovskou výhodu zde hraje sídlo společnosti. Nachází-li se v zemi s dobrou pověstí a jurisdikcí, poté jste o krok napřed před konkurencí. Společnosti sídlící v České republice posílili svou image od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Výrazně se zlepšila jasnost právních předpisů pro zahraniční investory. Činnost soudů je také velmi důležitým faktem. Jakmile vlastník vycítí menší nedostatky v nějakém směru, měl by se postarat o zdokonalení ostatních směrů, pokud mu jde o prestiž jako celek a ne jako část. Oblíbené evropské destinace jsou Nizozemí, Kypr, Lucembursko nebo Velká Británie. Náklady na administrativu jsou zde nižší. Výhodou je také známe prostředí pro investora. Zajímavým faktorem může být i historie společnosti, kdy delší historie společnosti je velice příznivým klíčem k úspěchu. Někdy také se můžete setkat se společnostmi, které mají krátkodobou dobu působení, jelikož byly založeny kvůli nějaké významné akci, kterou podporují nebo podporovaly. Typickými společnostmi jsou zde nadační fondy po přírodních katastrofách. Bez dobré image se v bankovních institucích neobejdete, jelikož banky méně důvěryhodným společnostem odmítají otevřít účet a poskytnout úvěr.

Zázemí společnosti

Samotné sídlo ve známé zemi není vítězstvím. Zapotřebí je mít dobrou adresu. Kancelář a zaměstnanci by měli být na jednom místě. Zejména u virtuálních společností, které mají jednu kancelář, odkud řídí své podnikání. Kontakt s okolním světem by měl být zajištěn. Společnost, kterou nemůže kontaktovat zájemce je poté mrtvá společnost. Společnost by měla mít také kvalitní, přehledné a fungující webové stránky.

Ochrana soukromí

Tady se můžeme podívat na anonymitu vlastníka, která se musí řešit již při zakládání společnosti. Majitel by se měl rozmyslet, do jaké míry chce, aby o něm věděl někdo jiný. Obchodní partneři respektují částečnou anonymitu vlastníka, ale na druhou stranu každý chce vědět, komu svěřuje zakázky nebo s kým uzavírá partnerství. Některé země nejsou povinné sdělovat informace od společnosti, jelikož někde ani není povinné vést přehledné účetnictví. Takovými zeměmi jsou tzv. daňové ráje. Zde jsou snížené daně, slabá administrace a platí zde jiné právní předpisy než u nás. Proto společnosti registrované v daňových rájích mají menší šanci na získání zakázek. Pravděpodobnost obdržení státní zakázky je na bodě mrazu. Existuje však možnost jak si zachovat vysokou image a anonymitu. Vhodné je zde založení korporace, kde jsou společnosti větveny a mohou vykonávat každá jinou funkci. Velice oblíbené jsou nadace, zejména ty, které sídlí v Lichtenštejnsku, protože se nachází ve věrohodném prostředí. Právní prostředí je zde delší dobu už prověřené a známé. Další alternativou jsou nadace na Seychelských ostrovech nebo Panamě. Anonymita a variabilita je zde vynikající, ale image zde nebude taková jako v evropských destinacích. Jestliže chce majitel dosáhnout co možná největší image, měl by poskytnout co nejvíce informací ohledně své firmy. Výhodou je členství v Evropské unii, kde je právní ochrana ověřena a investor či partner se nebude moci obávat z možných následků. Se založením takové společnosti vám pomůže specializovaný poradce. Na tuto problematiku se zaměřuje například www.moneus.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *